کلید اتوماتیک الکترونیکی

کليد اتوماتیک قابل تنظیم الکترونیکی سه پل 400 آمپر هیوندای الکتریک 85KA

شناسه: 1056
قیمت اصلی ۲۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴,۳۷۸,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم الکترونیکی سه پل 800 آمپر هیوندای الکتریک 100KA

شناسه: 1058
قیمت اصلی ۵۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶,۰۴۸,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم الکترونیکی سه پل 1000 آمپر هیوندای الکتریک 100KA

شناسه: 1059
قیمت اصلی ۵۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸,۳۱۴,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم الکترونیکی سه پل 630 آمپر هیوندای الکتریک 85KA

شناسه: 1057
قیمت اصلی ۲۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۳۲۱,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم الکترونیکی سه پل 1250 آمپر هیوندای الکتریک 100KA

شناسه: 1060
قیمت اصلی ۶۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴,۸۴۲,۰۰۰ تومان است.

کليد اتوماتیک قابل تنظیم الکترونیکی سه پل 1600 آمپر هیوندای الکتریک 65KA

شناسه: 1061
قیمت اصلی ۹۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۷,۴۹۴,۰۰۰ تومان است.