کلید فیوز

کليد فیوز عمودی پیچاز الکتریک سه پل 160 آمپر VERS-1660T

شناسه: 1526
قیمت اصلی ۲,۱۶۹,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۳۷,۰۰۰ تومان است.

کليد فیوز عمودی پیچاز الکتریک سه پل 250 آمپر VERS-2560T

شناسه: 1527
قیمت اصلی ۴,۰۵۰,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۷۲,۰۰۰ تومان است.

کليد فیوز عمودی پیچاز الکتریک سه پل 400 آمپر VERS-4060T

شناسه: 1528
قیمت اصلی ۴,۴۵۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۳۱۹,۵۰۰ تومان است.

کليد فیوز عمودی پیچاز الکتریک سه پل 630 آمپر VERS-6360T

شناسه: 1529
قیمت اصلی ۵,۲۳۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۰۷۶,۰۰۰ تومان است.