کنتاکتور هیوندای HGC

کنتاکتور هیوندای الکتریک 230 ولت 9 آمپر AC سری HGCB

شناسه: 1131
قیمت اصلی ۶۵۵,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷۷,۰۰۰ تومان است.

کنتاکتور هیوندای الکتریک 230 ولت 12 آمپر AC سری HGCB

شناسه: 1132
قیمت اصلی ۶۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷۱,۰۰۰ تومان است.

کنتاکتور هیوندای الکتریک 230 ولت 18 آمپر AC سری HGCB

شناسه: 1133
قیمت اصلی ۸۴۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۳۴,۸۰۰ تومان است.

کنتاکتور هیوندای الکتریک 230 ولت 22 آمپر AC سری HGCB

شناسه: 1134
قیمت اصلی ۱,۰۲۳,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۶۹,۹۰۰ تومان است.

کنتاکتور هیوندای الکتریک 230 ولت 32 آمپر AC سری HGC

شناسه: 1135
قیمت اصلی ۱,۴۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۶۱,۷۰۰ تومان است.

کنتاکتور هیوندای الکتریک 230 ولت 40 آمپر AC سری HGC

شناسه: 1136
قیمت اصلی ۲,۰۳۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۰۳,۰۰۰ تومان است.

کنتاکتور هیوندای الکتریک 230 ولت 50 آمپر AC سری HGC

شناسه: 1137
قیمت اصلی ۳,۲۹۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۹۹,۰۰۰ تومان است.

کنتاکتور هیوندای الکتریک 230 ولت 65 آمپر AC سری HGC

شناسه: 1138
قیمت اصلی ۳,۷۱۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۱۵۶,۹۰۰ تومان است.

کنتاکتور هیوندای الکتریک 230 ولت 75 آمپر AC سری HGC

شناسه: 1139
قیمت اصلی ۳,۹۱۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۳۲۹,۰۰۰ تومان است.

کنتاکتور هیوندای الکتریک 230 ولت 85 آمپر AC سری HGC

شناسه: 1140
قیمت اصلی ۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۶۸۹,۵۰۰ تومان است.

کنتاکتور هیوندای الکتریک 230 ولت 100 آمپر AC سری HGC

شناسه: 1141
قیمت اصلی ۵,۷۲۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۸۶۷,۰۰۰ تومان است.

کنتاکتور هیوندای الکتریک 230 ولت 115 آمپر AC سری HGC

شناسه: 1142
قیمت اصلی ۶,۲۳۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۳۰۱,۰۰۰ تومان است.