کلید مینیاتوری تک پل

کليد مینیاتوری تک پل 2 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک

شناسه: 1255
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری تک پل 2 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک

شناسه: 1-1255
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری تک پل 4 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک

شناسه: 1256-1
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری تک پل 6 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک

شناسه: 1257
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری تک پل 6 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک

شناسه: 1-1257
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری تک پل 10 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک

شناسه: 1258
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری تک پل 10 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک

شناسه: 1-1258
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری تک پل 16 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک

شناسه: 1259
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری تک پل 16 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک

شناسه: 1-1259
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری تک پل 20 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک

شناسه: 1260
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری تک پل 20 آمپر تیپ C ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک مدل HGD63N

شناسه: 1-1260
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۰۰۰ تومان است.

کليد مینیاتوری تک پل 25 آمپر تیپ B ظرفیت قطع 6KA هیوندای الکتریک

شناسه: 1261
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۰۰۰ تومان است.