کلید هوایی

کلید هوایی فیکس سه پل 1000 آمپر هیوندای الکتریک 65KA مدل HGS10A

شناسه: 1001
قیمت اصلی ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.

کلید هوایی فیکس سه پل 1250 آمپر هیوندای الکتریک 65KA مدل HGS12A

شناسه: 1002
قیمت اصلی ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان است.

کلید هوایی فیکس سه پل 1600 آمپر هیوندای الکتریک 65KA مدل HGS16A

شناسه: 1003
قیمت اصلی ۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۶۹۵,۰۰۰ تومان است.

کلید هوایی فیکس سه پل 2000 آمپر هیوندای الکتریک 85KA مدل HGS20B

شناسه: 1004
قیمت اصلی ۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان است.

کليد هوایی فیکس سه پل 2500 آمپر هیوندای الکتریک 85KA مدل HGS25B

شناسه: 1005
قیمت اصلی ۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۹,۹۹۵,۰۰۰ تومان است.

کليد هوایی فیکس سه پل 3200 آمپر هیوندای الکتریک 85KA مدل HGS32B

شناسه: 1006
قیمت اصلی ۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

کليد هوایی فیکس سه پل 4000 آمپر هیوندای الکتریک 100KA مدل HGN40B

شناسه: 1007
قیمت اصلی ۲۰۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۴۱۵,۰۰۰ تومان است.